Ενεργειακοί Λέβητες Ξύλου

La Nordica - Extraflame La Nordica - Extraflame

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

 

Οι ξυλολέβητες συνδυάζουν την οικονομία στην θέρμανση με τα περιβαλλοντικά ωφέλη της καύσης του ξύλου. Είναι ένα βιοκαύσιμο με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, γιατί το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται κατά την καύση του ξύλου είναι ισόποσο με αυτό που καταναλώθηκε από τα δέντρα κατά την ανάπτυξή τους. Με τους σύγχρονους λέβητες ξύλου πετυχαίνουμε ακόμη μεγαλύτερη οικονομία, καθώς λειτουργούν όπως οι συσκευές "inverter" αυξάνοντας ή μειώνοντας την ισχύ τους, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.