ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΟΥ ΣΕ ΔΙΠΛΟ

Σε πολλές εγκαταστάσεις, απαιτείται ο συνδυασμός μονωμένων και αμόνωτων καπναγωγών ή εξαρτημάτων. Ο ιδανικότερος τρόπος για να συνδέσουμε απροβλημάτιστα, τον έναν τύπο αγωγού με τον άλλο, είναι να χρησιμοποιήσουμε μια προσαρμογή μονού σε διπλό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προστατεύουμε τον μονωτικό πετροβάμβακα από την επίδραση του περιβάλλοντος (υγρασία).

Οι διαστάσεις στις οποίες διατίθενται είναι οι εξής:

 • 080-->080/130
 • 100-->100/150
 • 130-->130/180
 • 150-->150/200
 • 180-->180/230
 • 200-->200/250
 • 250-->250/300
 • 300-->300/350
 • 350-->350/400
 • 400-->400/450
 • 450-->450/500
 • 500-->500/550
 • 550-->550/600
Μοιραστείτε το: