Μονωτικά Τζακιού

Μονωτικά Τζακιού

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΚΙΟΥ

 

Για την σωστή εγκατάσταση ενός ενεργειακού τζακιού, εκτός από την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτείται, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση σωστών πιστοποιημένω υλικών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην μόνωση. Πολλοί δεν γνωρίζουν τους κινδύνους από την χρήση ακατάλληλων μονωτικών υλικών. Η εταιρεία μας διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των μονωτικών και πυρίμαχων υλικών, έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου και βρίσκεται σε θέση να σας προμηθεύσει με τα καλύτερα μονωτικά υλικά του εμπορίου. Ποιοτικά και επώνυμα μονωτικά υλικά, ασφαλή και πιστοποιημένα για χρήση σε τζάκια. Ειδικούς πετροβάμβακες, κεραμοβάμβακες και μονωτικές πλάκες πυριτικού ασβεστίου.

 

Knauf Chimenea DP 10 ALU

Knauf Chimenea DP 10 ALU

Πλάκες ορυκτοβά΅βακα, άκαυστες, ΅ε ακουστική και θερ΅ική ΅όνωση, που δεν επηρεάζονται από το περιβάλλον, σταθερών διαστάσεων και α΅ετάβλητες στην πάροδο του χρόνου, επικαλυ΅΅ένες στη ΅ία πλευρά ΅ε φύλλο αλου΅ινίου. Το Panel Chimenea S έχει πιστοποιητικό συ΅΅όρφωσης ΅ε το πρότυπο EN 13162, καθώς και το πιστοποιητικό EUCEB που εξασφαλίζει ότι το υλικό είναι βιοδιαλυτό και δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία, σύ΅φωνα ΅ε την ευρωπαϊκή οδηγία 97/69/ΕΚ. - Περισσότερα

Knauf Felt Mat FM D60 AluR

Knauf Felt Mat FM D60 AluR

Ρολά πετροβάμβακα με ή χωρίς επικάλυψη αλουμινίου για τεχνικές εφαρμογές. Χρήση μέχρι 750°C. Θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία, σε τεχνικές εφαρμογές, σωληνώσεις, αεραγωγούς κλπ, όπου ο πετροβάμβακας δε δέχεται φορτία - Περισσότερα

Silca 250 KM

Silca 250 KM

Νέo πάνελ από πυριτικό ασβέστιο αποτελεί την ιδανική μόνωση για τα ενεργειακά τζάκια. Η εταιρία Silca ανέπτυξε τη μονωτική πλάκα SILCA 250 ΚΜ, με τις καλύτερες τιμές μόνωσης ανάμεσα σε συγκρίσιμα προϊόντα. Οι μονωτικές πλάκες SILCA αναγνωρίζονται ως ασφαλείς για την υγεία και έχουν χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά ασφαλή δομικά προϊόντα. Λόγω της χαμηλής θερμικής τους αγωγιμότητας, προσφέρουν εξοικονόμηση χώρου λόγω του ότι απαιτείται μικρότερο πάχος μόνωσης. - Περισσότερα